ดีที่สุด การแพทย์เวชศาสตร์กายภาพศึกษา กรุงเทพฯ ใกล้คุณ

เพิ่มธุรกิจของฉัน

คำถามที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัย:

1. คลินิกกายภาพบำบัด หน่วยปฏิบัติการบริการวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย10 ความคิดเห็น
คลินิกกายภาพบำบัด หน่วยปฏิบัติการบริการวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่อยู่: 154 ถนน พระรามที่ ๑, แขวง วังใหม่ เขตปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร 10330, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 218 1100

ผู้ชาย: แพทย์

ใกล้ คลินิกกายภาพบำบัด หน่วยปฏิบัติการบริการวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

2. ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย

3 ความคิดเห็น
ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย

ที่อยู่: อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง, แขวง บางกะปิ, กรุงเทพมหานคร 10310, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 716 6808

ผู้ชาย: สมาคมหรือองค์กร

หน้าเว็บ: http://www.rehabmed.or.th/

ใกล้ ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

3. คลินิกกายภาพบำบัด จุฬาฯ (หน่วยปฏิบัติการบริการวิทยาศาสตร์สุขภาพ)6 ความคิดเห็น
คลินิกกายภาพบำบัด จุฬาฯ (หน่วยปฏิบัติการบริการวิทยาศาสตร์สุขภาพ)

ที่อยู่: 154 ถนน พระรามที่ ๑, แขวง วังใหม่ เขตปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร 10330, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 19:30 น.

โทรศัพท์: +66 2 218 1100

ผู้ชาย: คลินิกกายภาพบำบัด

เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

4. โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน119 ความคิดเห็น
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

ที่อยู่: 420, 6 ถ. ราชวิถี, แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี, กรุงเทพมหานคร 10400 ไทย

กำหนดการ: เปิด 24 ชั่วโมง

โทรศัพท์: +66 2 306 9199

ผู้ชาย: โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย

เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

5. คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหวิทยาลัย4 ความคิดเห็น
คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหวิทยาลัย

ที่อยู่: 154 จุฬา ซอย 12, 216/1 จุฬาฯ 5, แขวง วังใหม่ เขตปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร 10330 ไทย

ผู้ชาย: มหาวิทยาลัย

ใกล้ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหวิทยาลัย:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

6. คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์​การกีฬา, มหา​วิทยาลัย​รังสิต2 ความคิดเห็น
คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์​การกีฬา, มหา​วิทยาลัย​รังสิต

ที่อยู่: XH7P+767, ตำบล หลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี, ปทุมธานี 12000, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 17:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 997 2222 ext. 1453

ผู้ชาย: มหาวิทยาลัย

ใกล้ คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์​การกีฬา, มหา​วิทยาลัย​รังสิต:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

7. ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม1 ความคิดเห็น
ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม

ที่อยู่: เลขที่ 2 ถนน วังหลัง, แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย, กรุงเทพมหานคร 10700, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 419 7284

ผู้ชาย: มหาวิทยาลัย

ใกล้ ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

8. ภาค วิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู2 ความคิดเห็น
ภาค วิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ที่อยู่: QF5P+2F2, จังหวัด กรุงเทพมหานคร, 10700, ไทย

ผู้ชาย: ภาควิชาในมหาวิทยาลัย

ใกล้ ภาค วิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

9. ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ที่อยู่: Vajira Hospital, 1st Floor, Rehabilitation Building, 681 ถนนสามเสน, แขวง วชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 ไทย

ผู้ชาย: ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ

หน้าเว็บ: https://sites.google.com/nmu.ac.th/pmr

ใกล้ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

10. สวนสุขภาพอรุณสหคลินิก9 ความคิดเห็น
สวนสุขภาพอรุณสหคลินิก

ที่อยู่: 54, 1 Soi Tararom4, Plubpla, เขตวังทองหลาง, กรุงเทพมหานคร 10310 ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 18:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 717 4441

ผู้ชาย: คลินิกการแพทย์

หน้าเว็บ: http://www.arunhealthgarden.com/

ใกล้ สวนสุขภาพอรุณสหคลินิก:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

11. ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด1 ความคิดเห็น
ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด

ที่อยู่: QF5M+392, จังหวัด กรุงเทพมหานคร, 10700, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 419 7968

ผู้ชาย: ภาควิชาในมหาวิทยาลัย

ใกล้ ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

12. REHAB CARE Clinic15 ความคิดเห็น
REHAB CARE Clinic

ที่อยู่: Ari sport club, 432 tanon Phetkasem, (Kan, แขวง บางหว้า เขตภาษีเจริญ, กรุงเทพมหานคร 10160 ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 20:00 น.

โทรศัพท์: +66 61 801 2482

ผู้ชาย: คลินิกแพทย์

หน้าเว็บ: http://www.rehabcareclinic.com/

เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

13. ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู สภากาชาดไทย3 ความคิดเห็น
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู สภากาชาดไทย

ที่อยู่: 199, ตำบล ท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ, สมุทรปราการ 10280, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 15:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 703 8915

ผู้ชาย: โรงพยาบาล

หน้าเว็บ: https://rehab.redcross.or.th/

ใกล้ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู สภากาชาดไทย:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

14. คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย36 ความคิดเห็น
คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่อยู่: อาคารจุฬาพัฒน์2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ซอยจุฬาฯ12 ถ. พญาไท, แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร 10330 ไทย

โทรศัพท์: +66 2 218 1065

ผู้ชาย: ภาควิชาในมหาวิทยาลัย

หน้าเว็บ: http://www.ahs.chula.ac.th/

ใกล้ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

15. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล36 ความคิดเห็น
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่อยู่: 270 ถนน พระราม6, แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี, กรุงเทพมหานคร 10400, ไทย

กำหนดการ: เปิด 24 ชั่วโมง

โทรศัพท์: +66 2 201 1000

ผู้ชาย: โรงเรียนการแพทย์

หน้าเว็บ: https://www.rama.mahidol.ac.th/

ใกล้ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

16. บริษัท ศูนย์แพทย์อาชีวเวชศาสตร์กรุงเทพ จำกัด24 ความคิดเห็น
บริษัท ศูนย์แพทย์อาชีวเวชศาสตร์กรุงเทพ จำกัด

ที่อยู่: 15,17 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 30, แขวง บางมด เขตจอมทอง, กรุงเทพมหานคร 10150, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 17:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 452 0282

หน้าเว็บ: http://www.bomc.co.th/

ใกล้ บริษัท ศูนย์แพทย์อาชีวเวชศาสตร์กรุงเทพ จำกัด:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

17. May clinic คลินิกนักวิ่งโดยหมอเมย์4 ความคิดเห็น
May clinic คลินิกนักวิ่งโดยหมอเมย์

ที่อยู่: โครงการ Stadium One อาคาร Active Box ชั้น 2 เลขที่ 88 ซอยจุฬาลงกรณ์4 ถนนบรรทัดทอง, แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร 10330, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 18:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 015 6434

ผู้ชาย: แพทย์การกีฬา

หน้าเว็บ: https://www.mayclinic.info/

ใกล้ May clinic คลินิกนักวิ่งโดยหมอเมย์:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

18. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล539 ความคิดเห็น
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่อยู่: 2 ถนน วังหลัง, แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย, กรุงเทพมหานคร 10700, ไทย

กำหนดการ: เปิด 24 ชั่วโมง

โทรศัพท์: +66 2 419 7000

ผู้ชาย: โรงเรียนการแพทย์

ใกล้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

19. ร.พ.วิชัยยุทธ แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู8 ความคิดเห็น
ร.พ.วิชัยยุทธ แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ที่อยู่: 53 ถนน เศรษฐศิริ, แขวง สามเสนใน เขตพญาไท, กรุงเทพมหานคร 10400, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 265 7777

ผู้ชาย: แผนกในโรงพยาบาล

ใกล้ ร.พ.วิชัยยุทธ แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

20. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์8 ความคิดเห็น
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

ที่อยู่: 906, แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่, กรุงเทพมหานคร 10210, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 16:00 น.

ผู้ชาย: มหาวิทยาลัย

หน้าเว็บ: http://www.pccms.ac.th/

ใกล้ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ


เพิ่มความคิดเห็น ของ การแพทย์เวชศาสตร์กายภาพศึกษา กรุงเทพฯ
ส่งความคิดเห็นเรียบร้อยแล้ว! เราจะตรวจสอบในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า