ดีที่สุด ปรสิตวิทยาการแพทย์ กรุงเทพฯ ใกล้คุณ

เพิ่มธุรกิจของฉัน

คำถามที่เกี่ยวข้อง:

1. ภาควิชาปรสิตวิทยา1 ความคิดเห็น
ภาควิชาปรสิตวิทยา

ที่อยู่: ตึกอดุลยเดชวิกรม, 7th floor, แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย, กรุงเทพมหานคร 10700 ไทย

โทรศัพท์: +66 2 419 6468

ผู้ชาย: ภาควิชาในมหาวิทยาลัย

เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

2. พิพิธภัณฑ์ปรสิตวิทยา

24 ความคิดเห็น
พิพิธภัณฑ์ปรสิตวิทยา

ที่อยู่: QF5M+GX7, แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย, กรุงเทพมหานคร 10700, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 10:00 น. พ.

โทรศัพท์: +66 2 419 2601

ผู้ชาย: พิพิธภัณฑ์

หน้าเว็บ: http://www.sirirajmuseum.com/

ใกล้ พิพิธภัณฑ์ปรสิตวิทยา:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

3. Department of Parasitology0 ความคิดเห็น
Department of Parasitology

ที่อยู่: 50 ถ. พหลโยธิน, แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร, กรุงเทพมหานคร 10900, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 942 8438

ผู้ชาย: โรงเรียน

เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

4. วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า103 ความคิดเห็น
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ที่อยู่: 317 ถ. ราชวิถี, แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี, กรุงเทพมหานคร 10400, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 354 7826

ผู้ชาย: โรงเรียนการแพทย์

หน้าเว็บ: http://www.pcm.ac.th/

ใกล้ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

5. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล539 ความคิดเห็น
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่อยู่: 2 ถนน วังหลัง, แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย, กรุงเทพมหานคร 10700, ไทย

กำหนดการ: เปิด 24 ชั่วโมง

โทรศัพท์: +66 2 419 7000

ผู้ชาย: โรงเรียนการแพทย์

ใกล้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

6. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล36 ความคิดเห็น
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่อยู่: 270 ถนน พระราม6, แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี, กรุงเทพมหานคร 10400, ไทย

กำหนดการ: เปิด 24 ชั่วโมง

โทรศัพท์: +66 2 201 1000

ผู้ชาย: โรงเรียนการแพทย์

หน้าเว็บ: https://www.rama.mahidol.ac.th/

ใกล้ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

7. Siriraj Medical Museum270 ความคิดเห็น
Siriraj Medical Museum

ที่อยู่: ไทย, กรุงเทพมหานคร, ถนน วังหลัง, タ

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 10:00 น. พ.

โทรศัพท์: +66 2 419 6363

ผู้ชาย: พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

หน้าเว็บ: http://www.sirirajmuseum.com/

เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

8. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย111 ความคิดเห็น
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่อยู่: 1873 ถนนพระรามที่ ๔, แขวง ปทุมวัน เขตปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร 10330, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 16:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 256 4000

ผู้ชาย: โรงเรียนการแพทย์

ใกล้ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

9. สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ ฯ5 ความคิดเห็น
สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ ฯ

ที่อยู่: 6 ซอย รามอินทรา 52/1, แขวง คันนายาว เขตคันนายาว, กรุงเทพมหานคร 10230, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 16:30 น.

โทรศัพท์: +66 2 948 5757

ผู้ชาย: แพทย์

หน้าเว็บ: http://www.amtt.org/

ใกล้ สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ ฯ:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

10. ภาควิชาพยาธิวิทยาภาควิชาพยาธิวิทยา

ที่อยู่: QF5P+G2H, จังหวัด กรุงเทพมหานคร, 10700, ไทย

ผู้ชาย: ภาควิชาในมหาวิทยาลัย

เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

11. โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน119 ความคิดเห็น
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

ที่อยู่: 420, 6 ถ. ราชวิถี, แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี, กรุงเทพมหานคร 10400 ไทย

กำหนดการ: เปิด 24 ชั่วโมง

โทรศัพท์: +66 2 306 9199

ผู้ชาย: โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย

เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

12. โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ (SiPH)907 ความคิดเห็น
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ (SiPH)

ที่อยู่: 2 ถนน วังหลัง, แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย, กรุงเทพมหานคร 10700, ไทย

กำหนดการ: เปิด 24 ชั่วโมง

โทรศัพท์: +66 2 419 1000

ผู้ชาย: โรงพยาบาล

หน้าเว็บ: http://www.siphhospital.com/

ใกล้ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ (SiPH):


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

13. คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล22 ความคิดเห็น
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่อยู่: 999 ถนน พุทธมณฑลสาย 4, ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล, นครปฐม 73170, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 441 4371

ผู้ชาย: ภาควิชาในมหาวิทยาลัย

หน้าเว็บ: https://mt.mahidol.ac.th/

ใกล้ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

14. การแพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราช20 ความคิดเห็น
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราช

ที่อยู่: Wanglang Road, แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย, กรุงเทพมหานคร 10700, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 20:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 419 1700

ผู้ชาย: คลินิกการแพทย์

ใกล้ การแพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราช:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

15. งานการศึกษาระดับหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลงานการศึกษาระดับหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ที่อยู่: 2 ถนน วังหลัง, แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย, กรุงเทพมหานคร 10700, ไทย

กำหนดการ: ปิดชั่วคราว

โทรศัพท์: +66 2 419 6406

ผู้ชาย: ศูนย์การเรียนรู้

หน้าเว็บ: http://www.sirirajgrad.com/

ใกล้ งานการศึกษาระดับหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

16. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข5 ความคิดเห็น
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

ที่อยู่: 88/7 หมู่ 4 อาคาร NIH(อาคาร 1), ซอยโรงพยาบาลบำราศนราดูร, ถ. ติวานนท์, อำเภอเมืองนนทบุรี, นนทบุรี 11000 ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 16:30 น.

โทรศัพท์: +66 2 951 0000

ผู้ชาย: สถาบันวิจัย

หน้าเว็บ: http://nih.dmsc.moph.go.th/

ใกล้ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

17. บริษัท เมดิคอลไลน์ แล็บ จำกัด (Medical Line Lab)32 ความคิดเห็น
บริษัท เมดิคอลไลน์ แล็บ จำกัด (Medical Line Lab)

ที่อยู่: 2778 ศูนย์การค้าไดรฟ์อินซอย 3, 130 ลาดพร้าว, แขวง คลองจั่น เขตบางกะปิ, กรุงเทพมหานคร 10240 ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 17:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 374 9604

ผู้ชาย: ห้องแล็บการแพทย์

หน้าเว็บ: https://www.medicallinelab.co.th/

ใกล้ บริษัท เมดิคอลไลน์ แล็บ จำกัด (Medical Line Lab):


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

18. สภาเทคนิคการแพทย์3 ความคิดเห็น
สภาเทคนิคการแพทย์

ที่อยู่: กระทรวงสาธารณสุข อาคารสภาวิชาชีพ, ถนน ติวานนท์, ตำบล ตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี, นนทบุรี 11000 ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 17:00 น.

โทรศัพท์: +66 92 849 8510

ผู้ชาย: สถานที่ราชการ

หน้าเว็บ: http://www.mtcouncil.org/

ใกล้ สภาเทคนิคการแพทย์:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

19. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล47 ความคิดเห็น
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่อยู่: 420/1 ถ. ราชวิถี, แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี, กรุงเทพมหานคร 10400, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 354 8543

ผู้ชาย: ภาควิชาในมหาวิทยาลัย

หน้าเว็บ: https://www.ph.mahidol.ac.th/

ใกล้ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

20. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย742 ความคิดเห็น
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ที่อยู่: 1873 ถนนพระรามที่ ๔, แขวง ปทุมวัน เขตปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร 10330, ไทย

กำหนดการ: เปิด 24 ชั่วโมง

โทรศัพท์: +66 2 649 4000

ผู้ชาย: โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย

ใกล้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ


เพิ่มความคิดเห็น ของ ปรสิตวิทยาการแพทย์ กรุงเทพฯ
ส่งความคิดเห็นเรียบร้อยแล้ว! เราจะตรวจสอบในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า