ดีที่สุด การทดสอบทางโภชนาการ กรุงเทพฯ ใกล้คุณ

เพิ่มธุรกิจของฉัน

คำถามที่เกี่ยวข้อง สถานที่ราชการ:

1. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย58 ความคิดเห็น
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ที่อยู่: 1600 ถนน เพชรบุรีใหม่, แขวง มักกะสัน เขตราชเทวี, กรุงเทพมหานคร 10400, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 16:30 น.

โทรศัพท์: +66 2 250 5500

ผู้ชาย: สถานที่ราชการ

หน้าเว็บ: http://www.tourismthailand.org/

ใกล้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

2. สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.)

26 ความคิดเห็น
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.)

ที่อยู่: 333/105 อาคารหลักสี่พลาซ่า, ถ. แจ้งวัฒนะ, แขวง ตลาดบางเขน เขต หลักสี่, กรุงเทพมหานคร 10210 ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 15:30 น.

โทรศัพท์: +66 2 568 8800

ผู้ชาย: สถานที่ราชการ

หน้าเว็บ: http://www.caat.or.th/

ใกล้ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.):


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

3. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง22 ความคิดเห็น
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ที่อยู่: ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) 120, ถนน แจ้งวัฒนะ, แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่, กรุงเทพมหานคร 10210 ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 16:30 น.

โทรศัพท์: +66 2 141 8888

ผู้ชาย: สถานที่ราชการ

หน้าเว็บ: https://www.ect.go.th/

ใกล้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

4. สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย0 ความคิดเห็น
สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย

ที่อยู่: QF5M+9VP, ถนน วังหลัง, แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย, กรุงเทพมหานคร 10700 ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 16:00 น.

โทรศัพท์: +66 87 030 5301

ผู้ชาย: สมาคมหรือองค์กร

หน้าเว็บ: http://www.spent.or.th/

ใกล้ สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

5. กองบัญชาการตำรวจนครบาล93 ความคิดเห็น
กองบัญชาการตำรวจนครบาล

ที่อยู่: 323 ถ. ศรีอยุธยา, แขวง ดุสิต เขตดุสิต, กรุงเทพมหานคร 10300, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 16:30 น.

โทรศัพท์: +66 2 280 5079

ผู้ชาย: สถานที่ราชการ

หน้าเว็บ: http://www.metro.police.go.th/

ใกล้ กองบัญชาการตำรวจนครบาล:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

6. บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด125 ความคิดเห็น
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่: 2179 ถ. พหลโยธิน, แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร, กรุงเทพมหานคร 10900, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 17:30 น.

โทรศัพท์: +66 2 940 6881

ผู้ชาย: ห้องปฏิบัติการ

หน้าเว็บ: http://www.centrallabthai.com/

ใกล้ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

7. สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร4 ความคิดเห็น
สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

ที่อยู่: 88/7 หมู่ 4, อาคาร 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, ซอยสถาบันบำราศนราดูร ถนนติวานนท์, ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี, 11000, 11000, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 16:30 น.

โทรศัพท์: +66 2 951 0000

ผู้ชาย: รัฐบาล

เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

8. สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทยสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย

ที่อยู่: 1845, 11 ซอย บริรักษ์, แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร, กรุงเทพมหานคร 10900 ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 16:00 น.

โทรศัพท์: +66 80 338 7443

ผู้ชาย: สมาคมหรือองค์กร

หน้าเว็บ: http://www.thaidietetics.org/

ใกล้ สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

9. THE STANDARD46 ความคิดเห็น
THE STANDARD

ที่อยู่: บริษัท เดอะสแตนดาร์ด จำกัด (สำนักงานใหญ่) 23/100-102 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9, บางกะปิ ห้วยขวาง, กรุงเทพมหานคร 10310, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 19:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 203 1142

ผู้ชาย: สำนักข่าว

หน้าเว็บ: https://thestandard.co/

ใกล้ THE STANDARD:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

10. สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ13 ความคิดเห็น
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

ที่อยู่: 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจุตจักร กทม. 10900, กรุงเทพมหานคร 10900, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 16:30 น.

โทรศัพท์: +66 2 561 2277

หน้าเว็บ: http://www.acfs.go.th/

ใกล้ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

11. อาคาร 4 กรมการขนส่งทางบก1008 ความคิดเห็น
อาคาร 4 กรมการขนส่งทางบก

ที่อยู่: 1032 ซอย พหลโยธิน, แขวง จันทรเกษม เขตจตุจักร, กรุงเทพมหานคร 10900, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 16:30 น.

โทรศัพท์: +66 2 271 8888

ผู้ชาย: กระทรวงคมนาคม

หน้าเว็บ: http://www.dlt.go.th/

ใกล้ อาคาร 4 กรมการขนส่งทางบก:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

12. สถาบันอาหาร (สอห.)99 ความคิดเห็น
สถาบันอาหาร (สอห.)

ที่อยู่: 2008 ซอย อรุณอมรินทร์, 36 ถ. อรุณอมรินทร์, แขวง บางยี่ขัน เขตบางพลัด, กรุงเทพมหานคร 10700 ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 17:30 น.

โทรศัพท์: +66 2 422 8688

ผู้ชาย: สมาคมหรือองค์กร

เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

13. การกีฬาแห่งประเทศไทย594 ความคิดเห็น
การกีฬาแห่งประเทศไทย

ที่อยู่: 286 ถนน รามคำแหง, แขวง หัวหมาก เขตบางกะปิ, กรุงเทพมหานคร 10240, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 16:30 น.

โทรศัพท์: +66 2 186 7111

ผู้ชาย: สถานที่ราชการ

หน้าเว็บ: http://www.sat.or.th/

ใกล้ การกีฬาแห่งประเทศไทย:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

14. ศาลแพ่ง41 ความคิดเห็น
ศาลแพ่ง

ที่อยู่: RH7F+HVW, ถนนรัชดาภิเษก, แขวง จอมพล เขตจตุจักร, กรุงเทพมหานคร 10900 ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 16:30 น.

โทรศัพท์: +66 2 541 2420

ผู้ชาย: ศาลเมือง

หน้าเว็บ: http://civil.coj.go.th/

เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

15. กรมโรงงานอุตสาหกรรม33 ความคิดเห็น
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ที่อยู่: 75, 6 ถนน พระรามที่ ๖, แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี, กรุงเทพมหานคร 10400 ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 16:30 น.

โทรศัพท์: +66 2 202 4000

ผู้ชาย: สถานที่ราชการ

ใกล้ กรมโรงงานอุตสาหกรรม:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

16. กระทรวงการคลัง222 ความคิดเห็น
กระทรวงการคลัง

ที่อยู่: 14 ถนน พระรามที่ 6, แขวง สามเสนใน เขตพญาไท, กรุงเทพมหานคร 10400, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 16:30 น.

โทรศัพท์: +66 2 126 5800

หน้าเว็บ: http://www.mof.go.th/

เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

17. สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 31726 ความคิดเห็น
สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3

ที่อยู่: 2479 ถ. สุขุมวิท, แขวง บางจาก เขตพระโขนง, กรุงเทพมหานคร 10260, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 16:30 น.

โทรศัพท์: +66 2 332 9688

ผู้ชาย: กรมการขนส่งทางบก

หน้าเว็บ: https://www.dlt.go.th/site/skp3/

ใกล้ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

18. สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน1 ความคิดเห็น
สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน

ที่อยู่: QH72+V5C, แขวง ดินแดง เขตดินแดง, กรุงเทพมหานคร 10400, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 16:30 น.

โทรศัพท์: +66 2 643 4988

ผู้ชาย: สถานที่ราชการ

หน้าเว็บ: http://www.dsd.go.th/standard

ใกล้ สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

19. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมการขนส่งทางบก144 ความคิดเห็น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมการขนส่งทางบก

ที่อยู่: 1032 ถ. พหลโยธิน, แขวง จอมพล เขตจตุจักร, กรุงเทพมหานคร 10900, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 16:30 น.

โทรศัพท์: +66 2 271 8888

ผู้ชาย: สถานที่ราชการ

หน้าเว็บ: https://www.dlt.go.th/

ใกล้ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมการขนส่งทางบก:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

20. โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต42 ความคิดเห็น
โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต

ที่อยู่: 4, 4/5 Central Tower, 17th-19th Floor, CentralWorld Ratchadamri Road, Pathumwan, แขวง ปทุมวัน ปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร 10330, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 18:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 237 8877

ผู้ชาย: โรงเรียนสอนทำอาหาร

ใกล้ โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ


เพิ่มความคิดเห็น ของ การทดสอบทางโภชนาการ กรุงเทพฯ
ส่งความคิดเห็นเรียบร้อยแล้ว! เราจะตรวจสอบในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า