ดีที่สุด บริษัท ซ่อมคนตาบอด กรุงเทพฯ ใกล้คุณ

เพิ่มธุรกิจของฉัน

คำถามที่เกี่ยวข้อง:

1. มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

แสดงความคิดเห็น
188 ความคิดเห็น
มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
บริการ
5
ราคา/ราคา/อัตรา
5
สินค้า/บริการที่มีคุณภาพ
5
ความเป็นมืออาชีพ
5
บริการลูกค้า
5

ที่อยู่: 420 ถ. ราชวิถี, แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี, กรุงเทพมหานคร 10400, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 16:30 น.

โทรศัพท์: +66 2 354 8365

ผู้ชาย: มูลนิธิ


หน้าเว็บ: http://www.blind.or.th/


ใกล้ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

2. สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

แสดงความคิดเห็น
39 ความคิดเห็น
สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
บริการ
5
ราคา/ราคา/อัตรา
5
สินค้า/บริการที่มีคุณภาพ
5
ความเป็นมืออาชีพ
5
บริการลูกค้า
5

ที่อยู่: 85, 1-3 ซ. บุญอยู่, แขวง สามเสนใน เขตพญาไท, กรุงเทพมหานคร 10400 ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 16:30 น.

โทรศัพท์: +66 2 246 3835

ผู้ชาย: สมาคมหรือองค์กร


หน้าเว็บ: http://tabgroup.tab.or.th/


ใกล้ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

3. โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

แสดงความคิดเห็น
23 ความคิดเห็น
โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ
บริการ
5
ราคา/ราคา/อัตรา
5
สินค้า/บริการที่มีคุณภาพ
5
ความเป็นมืออาชีพ
5
บริการลูกค้า
5

ที่อยู่: 420 ถ. ราชวิถี, แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี, กรุงเทพมหานคร 10400, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 17:30 น.

โทรศัพท์: +66 2 354 8365

ผู้ชาย: โรงเรียน


หน้าเว็บ: http://www.blind.or.th/


ใกล้ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

4. มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

แสดงความคิดเห็น
1 ความคิดเห็น
มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
บริการ
4.9
ราคา/ราคา/อัตรา
4.8
สินค้า/บริการที่มีคุณภาพ
4.8
ความเป็นมืออาชีพ
4.8
บริการลูกค้า
4.8

ที่อยู่: 61/32-8 จรัญสนิทวงศ์ 11 ซอย จรัญสนิทวงศ์ 11, แขวง วัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่, กรุงเทพมหานคร 10600, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 412 1382

ผู้ชาย: มูลนิธิใกล้ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

5. ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด

แสดงความคิดเห็น
101 ความคิดเห็น
ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด
บริการ
4.4
ราคา/ราคา/อัตรา
4.5
สินค้า/บริการที่มีคุณภาพ
4.4
ความเป็นมืออาชีพ
4.4
บริการลูกค้า
4.4

ที่อยู่: 78/2 หมู่1, ซอย ติวานนท์-ปากเกร็ด 1, ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด, นนทบุรี 11120 ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 16:30 น.

โทรศัพท์: +66 2 583 6518

ผู้ชาย: มูลนิธิ


หน้าเว็บ: http://www.blind.or.th/centre/contact/3


ใกล้ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

6. ศูนย์บริการคนตาบอดแห่งชาติ สาขาธนบุรี

แสดงความคิดเห็น
7 ความคิดเห็น
ศูนย์บริการคนตาบอดแห่งชาติ สาขาธนบุรี
บริการ
4.6
ราคา/ราคา/อัตรา
4.6
สินค้า/บริการที่มีคุณภาพ
4.7
ความเป็นมืออาชีพ
4.6
บริการลูกค้า
4.6

ที่อยู่: 61, 32-41 ซอย จรัญสนิทวงศ์ 11, แขวง วัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่, กรุงเทพมหานคร 10600 ไทย

โทรศัพท์: +66 2 412 1382

ผู้ชาย: ร้านนวด


หน้าเว็บ: http://tabgroup.tab.or.th/node/26


ใกล้ ศูนย์บริการคนตาบอดแห่งชาติ สาขาธนบุรี:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

7. สหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทย

แสดงความคิดเห็น
18 ความคิดเห็น
สหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทย
บริการ
3.9
ราคา/ราคา/อัตรา
3.8
สินค้า/บริการที่มีคุณภาพ
3.8
ความเป็นมืออาชีพ
3.8
บริการลูกค้า
3.8

ที่อยู่: ถนนดินแดง - ซอย บุญอยู่, แขวง สามเสนใน เขตพญาไท, กรุงเทพมหานคร 10400, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 16:30 น.

โทรศัพท์: +66 2 248 3639

ผู้ชาย: สมาคมหรือองค์กร


หน้าเว็บ: http://www.tscb.co.th/


ใกล้ สหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทย:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

8. ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ

แสดงความคิดเห็น
9 ความคิดเห็น
ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ
บริการ
3.8
ราคา/ราคา/อัตรา
3.9
สินค้า/บริการที่มีคุณภาพ
3.8
ความเป็นมืออาชีพ
3.8
บริการลูกค้า
3.8

ที่อยู่: 85, 1-2 ซ. บุญอยู่, แขวง สามเสนใน เขตพญาไท, กรุงเทพมหานคร 10400 ไทย

โทรศัพท์: +66 2 248 0555

ผู้ชาย: มูลนิธิ


หน้าเว็บ: http://www.tab.or.th/


ใกล้ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

9. ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด

แสดงความคิดเห็น
1 ความคิดเห็น
ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด
บริการ
5
ราคา/ราคา/อัตรา
5
สินค้า/บริการที่มีคุณภาพ
5
ความเป็นมืออาชีพ
5
บริการลูกค้า
5

ที่อยู่: 85/1-2 ถนน ดินแดง, แขวง สามเสนใน เขตพญาไท, กรุงเทพมหานคร 10400, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 248 0555

ผู้ชาย: องค์กรไม่แสวงผลกำไร


หน้าเว็บ: http://www.a-sa.org/


ใกล้ ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

10. มูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอด

แสดงความคิดเห็น
46 ความคิดเห็น
มูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอด
บริการ
4.5
ราคา/ราคา/อัตรา
4.4
สินค้า/บริการที่มีคุณภาพ
4.4
ความเป็นมืออาชีพ
4.4
บริการลูกค้า
4.4

ที่อยู่: 77 ถนน จันทน์เก่า, แขวง ช่องนนทรี เขต ยานนาวา, กรุงเทพมหานคร 10120, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 20:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 678 0763

ผู้ชาย: การกุศล


หน้าเว็บ: http://www.fepblind.org/


ใกล้ มูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอด:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

11. มูลนิธิคนตาบอดไทย

แสดงความคิดเห็น
มูลนิธิคนตาบอดไทย
บริการ
0
ราคา/ราคา/อัตรา
สินค้า/บริการที่มีคุณภาพ
0
ความเป็นมืออาชีพ
0
บริการลูกค้า
0

ที่อยู่: 85, 1-2 ซ. บุญอยู่, แขวง สามเสนใน เขตพญาไท, กรุงเทพมหานคร 10400 ไทย

ผู้ชาย: ห้องสมุด


หน้าเว็บ: http://nlbp.org/


ใกล้ มูลนิธิคนตาบอดไทย:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

12. ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด

แสดงความคิดเห็น
32 ความคิดเห็น
ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด
บริการ
4.5
ราคา/ราคา/อัตรา
4.5
สินค้า/บริการที่มีคุณภาพ
4.6
ความเป็นมืออาชีพ
4.5
บริการลูกค้า
4.5

ที่อยู่: 69/43 ม.1 ต.บ้านใหม่, อำเภอปากเกร็ด, นนทบุรี 11120, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 16:30 น.

โทรศัพท์: +66 2 583 7722

ผู้ชาย: มูลนิธิ


หน้าเว็บ: http://www.blind.or.th/


ใกล้ ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

13. สำนักประสานงาน มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย สาขากรุงเทพฯ

แสดงความคิดเห็น
1 ความคิดเห็น
สำนักประสานงาน มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย สาขากรุงเทพฯ
บริการ
5
ราคา/ราคา/อัตรา
5
สินค้า/บริการที่มีคุณภาพ
5
ความเป็นมืออาชีพ
5
บริการลูกค้า
5

ที่อยู่: 21, 13 ซอย รามอินทรา 34 แยก 19, แขวง ท่าแร้ง เขตบางเขน, กรุงเทพมหานคร 10220 ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 16:00 น.

โทรศัพท์: +66 94 791 6924

ผู้ชาย: โรงเรียน


หน้าเว็บ: https://cfbt.or.th/cc/


ใกล้ สำนักประสานงาน มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย สาขากรุงเทพฯ:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

14. ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด

แสดงความคิดเห็น
1 ความคิดเห็น
ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด
บริการ
0.9
ราคา/ราคา/อัตรา
1
สินค้า/บริการที่มีคุณภาพ
0.9
ความเป็นมืออาชีพ
0.9
บริการลูกค้า
0.9

ที่อยู่: 78/2 หมู่1 ซอย ติวานนท์-ปากเกร็ด 1, ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด, นนทบุรี 11120, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 16:30 น.

โทรศัพท์: +66 2 583 7327

ผู้ชาย: มูลนิธิ


หน้าเว็บ: https://www.blind.or.th/centre/about/2


ใกล้ ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

15. สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

แสดงความคิดเห็น
2 ความคิดเห็น
สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ
บริการ
4.4
ราคา/ราคา/อัตรา
4.4
สินค้า/บริการที่มีคุณภาพ
4.5
ความเป็นมืออาชีพ
4.4
บริการลูกค้า
4.4

ที่อยู่: 19 ซอย ร่วมใจ 2, แขวง คลองถนน เขตสายไหม, กรุงเทพมหานคร 10220, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 16:30 น.

โทรศัพท์: +66 86 490 2559

ผู้ชาย: สมาคมหรือองค์กร


หน้าเว็บ: http://bsaa.or.th/


ใกล้ สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

16. สมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด

แสดงความคิดเห็น
11 ความคิดเห็น
สมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด
บริการ
4
ราคา/ราคา/อัตรา
3.9
สินค้า/บริการที่มีคุณภาพ
3.9
ความเป็นมืออาชีพ
3.9
บริการลูกค้า
3.9

ที่อยู่: 126/440-441 หมู่5, ถ. ติวานนท์, ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด, นนทบุรี 11120 ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 17:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 964 2731

ผู้ชาย: องค์กรไม่แสวงผลกำไร


หน้าเว็บ: http://www.blindcenter.or.th/


ใกล้ สมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

17. มูลนิธิคอลฟีลด์ เพื่อคนตาบอด ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

แสดงความคิดเห็น
47 ความคิดเห็น
มูลนิธิคอลฟีลด์ เพื่อคนตาบอด ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
บริการ
4.2
ราคา/ราคา/อัตรา
4.3
สินค้า/บริการที่มีคุณภาพ
4.2
ความเป็นมืออาชีพ
4.2
บริการลูกค้า
4.2

ที่อยู่: 1424/268, ถนน ประชาสงเคราะห์, แขวง ดินแดง เขตดินแดง, กรุงเทพมหานคร 10400 ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 17:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 276 1411

ผู้ชาย: มูลนิธิ


หน้าเว็บ: http://www.caulfield-blind.org/


ใกล้ มูลนิธิคอลฟีลด์ เพื่อคนตาบอด ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

18. โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา (บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน)

แสดงความคิดเห็น
42 ความคิดเห็น
โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา (บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน)
บริการ
4.7
ราคา/ราคา/อัตรา
4.7
สินค้า/บริการที่มีคุณภาพ
4.8
ความเป็นมืออาชีพ
4.7
บริการลูกค้า
4.7

ที่อยู่: 21/13 รามอินทรา 34 แยก 19, แขวง ท่าแร้ง เขตบางเขน, กรุงเทพมหานคร 10230, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 17:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 510 4895

ผู้ชาย: โรงเรียนการศึกษาพิเศษ


หน้าเว็บ: https://www.cfbt.or.th/bkk/


ใกล้ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา (บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน):คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

19. มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย

แสดงความคิดเห็น
2 ความคิดเห็น
มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
บริการ
3
ราคา/ราคา/อัตรา
2.9
สินค้า/บริการที่มีคุณภาพ
2.9
ความเป็นมืออาชีพ
2.9
บริการลูกค้า
2.9

ที่อยู่: 29 ถนน วิสุทธิกษัตริย์, แขวง บางขุนพรหม เขตพระนคร, กรุงเทพมหานคร 10200, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 16:30 น.

โทรศัพท์: +66 2 281 3019

ผู้ชาย: สถานที่ราชการ


หน้าเว็บ: http://www.tddf.or.th/


ใกล้ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

20. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

แสดงความคิดเห็น
90 ความคิดเห็น
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
บริการ
3.8
ราคา/ราคา/อัตรา
3.9
สินค้า/บริการที่มีคุณภาพ
3.8
ความเป็นมืออาชีพ
3.8
บริการลูกค้า
3.8

ที่อยู่: 255, อาคาร 60 ปี กรม ประชาสงเคราะห์ ชั้น ถนน, 1 ถ. ราชวิถี, แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี, กรุงเทพมหานคร 10400 ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 16:30 น.

โทรศัพท์: +66 2 354 3388

ผู้ชาย: กระทรวงสังคมสงเคราะห์


หน้าเว็บ: http://dep.go.th/


ใกล้ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ