ดีที่สุด บริการป้องกันของผู้อื่น กรุงเทพฯ ใกล้คุณ

ผู้แต่งและการอ้างอิง

เรียงโดย:
ความเกี่ยวข้อง
เพิ่มธุรกิจของฉัน

1. สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

78 ความคิดเห็น
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
บริการ
5
ราคา/ราคา/อัตรา
5
สินค้า/บริการที่มีคุณภาพ
5
ความเป็นมืออาชีพ
5
บริการลูกค้า
5

ที่อยู่: 24/56 ถ. พหลโยธิน, แขวง อนุสาวรีย์ เขตบางเขน, กรุงเทพมหานคร 10220, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 16:30 น.

โทรศัพท์: +66 2 521 0943

ผู้ชาย: กระทรวงสาธารณสุข


หน้าเว็บ: https://ddc.moph.go.th/iudc/newspic.php

ทบทวน: "บุคลากรให้บริการมีความสุภาพ"

ไม่มีข้อเสนอ


ใกล้ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง:

คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

2. อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ

923 ความคิดเห็น
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ
บริการ
5
ราคา/ราคา/อัตรา
5
สินค้า/บริการที่มีคุณภาพ
5
ความเป็นมืออาชีพ
5
บริการลูกค้า
5

ที่อยู่: 120 หมู่ที่ 3 ถนน แจ้งวัฒนะ, แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่, กรุงเทพมหานคร 10210, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 16:30 น.

โทรศัพท์: +66 2 142 2233

ผู้ชาย: สถานที่ราชการ


หน้าเว็บ: http://www.governmentcomplex.com/

ทบทวน: "อัพเดต (12 ต.ค.64) ร้านค้ากว่า 80% กลับมาเปิดให้บริการตามปกติแล้ว ..."

ไม่มีข้อเสนอ


ใกล้ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ:

คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

3. กรมควบคุมโรค

66 ความคิดเห็น
กรมควบคุมโรค
บริการ
5
ราคา/ราคา/อัตรา
5
สินค้า/บริการที่มีคุณภาพ
5
ความเป็นมืออาชีพ
5
บริการลูกค้า
5

ที่อยู่: ฝ, 88 21 ถ. ติวานนท์, อำเภอเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี, นนทบุรี 11000 ไทย

กำหนดการ: เปิด 24 ชั่วโมง

โทรศัพท์: +66 2 590 3000

ผู้ชาย: สถานที่ราชการ


หน้าเว็บ: http://www.ddc.moph.go.th/

ทบทวน: "ของวันใหม่ // และ สถานประกอบการณ์ โรงแรม ที่พัก เปิดให้บริการแล้วหรือไม่ ..."

ไม่มีข้อเสนอ


ใกล้ กรมควบคุมโรค:

คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

4. สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

321 ความคิดเห็น
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
บริการ
4.8
ราคา/ราคา/อัตรา
4.9
สินค้า/บริการที่มีคุณภาพ
4.6
ความเป็นมืออาชีพ
5
บริการลูกค้า
5

ที่อยู่: 507 ถ. สวนพลู, แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร, กรุงเทพมหานคร 10120, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 16:30 น.

โทรศัพท์: +66 2 287 3101

ผู้ชาย: บริการตรวจคนเข้าเมืองและการแปลงสัญชาติ


หน้าเว็บ: http://www.immigration.go.th/

ทบทวน: "... อะไรก็ตอบได้หมดพูดจาสุภาพน่ารักมากๆพนักงานคนอื่นๆก็ดูแลดีทั่วถึง"

ไม่มีข้อเสนอ


ใกล้ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง:

คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

5. สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

4 ความคิดเห็น
สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
บริการ
4.7
ราคา/ราคา/อัตรา
4.9
สินค้า/บริการที่มีคุณภาพ
4.1
ความเป็นมืออาชีพ
4.6
บริการลูกค้า
4.6

ที่อยู่: กรมควบคุมโรค, 88/21 อาคาร 10 ชั้น 5, ถนน ติวานนท์, อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 16:30 น.

โทรศัพท์: +66 2 590 3893

ผู้ชาย: สถานที่ราชการ


หน้าเว็บ: http://thaincd.com/

ทบทวน: "ป้องกันและ ดูแลสุขภาพประชาชน."

ไม่มีข้อเสนอ


ใกล้ สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค:

คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

6. กรมควบคุมมลพิษ

52 ความคิดเห็น
กรมควบคุมมลพิษ
บริการ
4.2
ราคา/ราคา/อัตรา
4.9
สินค้า/บริการที่มีคุณภาพ
4.5
ความเป็นมืออาชีพ
4.7
บริการลูกค้า
5

ที่อยู่: 92 ซ. พหลโยธิน 7, แขวงพญาไท เขตพญาไท, กรุงเทพมหานคร 10400, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 16:30 น.

โทรศัพท์: +66 2 298 2000

ผู้ชาย: สถานที่ราชการ


หน้าเว็บ: http://www.pcd.go.th/

ทบทวน: "... ป้องกัน ควบคุม และกำจัดมลพิษของประเทศไทย ทำงานทั้งในส่วนของ ..."

ไม่มีข้อเสนอ


ใกล้ กรมควบคุมมลพิษ:

คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

7. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

108 ความคิดเห็น
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
บริการ
4.1
ราคา/ราคา/อัตรา
4.4
สินค้า/บริการที่มีคุณภาพ
4.3
ความเป็นมืออาชีพ
5
บริการลูกค้า
4.7

ที่อยู่: 99/8 ซอย งามดูพลี, แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร, กรุงเทพมหานคร 10120, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 18:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 343 1500

ผู้ชาย: กระทรวงสาธารณสุข


หน้าเว็บ: http://www.thaihealth.or.th/

ทบทวน: "ทานข้าวมื้อกลางวันในโรงอาหารของ สสส. สั่งไก่ผัดพริกเกลือราดข้าว ราคา 50 ..."

ไม่มีข้อเสนอ


ใกล้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.):

คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

8. สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

8 ความคิดเห็น
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
บริการ
5
ราคา/ราคา/อัตรา
4.7
สินค้า/บริการที่มีคุณภาพ
5
ความเป็นมืออาชีพ
4.8
บริการลูกค้า
4.3

ที่อยู่: 319, อาคารจามจุรีสแควร์ ชั้น 19, ถนนพญาไท, เแขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร, 10330, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 17:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 207 3599

ผู้ชาย: สถานที่ราชการ


หน้าเว็บ: http://www.erc.or.th/

ทบทวน: "แวะมาหาซื้อของหน่อยครับ."

ไม่มีข้อเสนอ


ใกล้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน:

คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

9. สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

43 ความคิดเห็น
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
บริการ
4.1
ราคา/ราคา/อัตรา
4.3
สินค้า/บริการที่มีคุณภาพ
4.8
ความเป็นมืออาชีพ
4.7
บริการลูกค้า
5

ที่อยู่: 1871 ถ. อังรีดูนังต์, แขวง ปทุมวัน เขตปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร 10330, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 16:30 น.

โทรศัพท์: +66 2 251 7853

ผู้ชาย: องค์กรไม่แสวงผลกำไร


หน้าเว็บ: http://www.rtrc.in.th/

ทบทวน: "... งานของสภากาชาดไทย​เครื่องหมายบวกสีแดงที่หลายคนรู้จักเป็นอย่างดี ..."

ไม่มีข้อเสนอ


ใกล้ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย:

คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

10. กรมการกงสุล

907 ความคิดเห็น
กรมการกงสุล
บริการ
4.8
ราคา/ราคา/อัตรา
4.7
สินค้า/บริการที่มีคุณภาพ
4.1
ความเป็นมืออาชีพ
4.6
บริการลูกค้า
4.6

ที่อยู่: 123 ถ. แจ้งวัฒนะ, แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่, กรุงเทพมหานคร 10210, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 16:30 น.

โทรศัพท์: +66 2 572 8442

ผู้ชาย: สถานที่ราชการ


หน้าเว็บ: http://www.consular.go.th/

ทบทวน: "น่าใช้บริการ​ คนไม่เยอะ​ สะดวกดี​มีมาตรการป้องกันโควิด19​"

ไม่มีข้อเสนอ


ใกล้ กรมการกงสุล:

คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

11. United Nations High Commissioner for Refugees

45 ความคิดเห็น
United Nations High Commissioner for Refugees
บริการ
4.3
ราคา/ราคา/อัตรา
4
สินค้า/บริการที่มีคุณภาพ
4.5
ความเป็นมืออาชีพ
4.5
บริการลูกค้า
4.1

ที่อยู่: 10200, 330/3 ถ. กรุงเกษม, แขวง บางขุนพรหม เขตพระนคร, กรุงเทพมหานคร 10200 ไทย

โทรศัพท์: +66 2 056 0000

ผู้ชาย: สำนักงานของบริษัท


หน้าเว็บ: https://www.unhcr.org/th/

ทบทวน: "สำหรับคนที่ต้องการลี้ภัย​และขอความช่วยเหลือ"

ไม่มีข้อเสนอ


ใกล้ United Nations High Commissioner for Refugees:

คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

12. สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา

314 ความคิดเห็น
สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา
บริการ
4.5
ราคา/ราคา/อัตรา
4.9
สินค้า/บริการที่มีคุณภาพ
5
ความเป็นมืออาชีพ
4.1
บริการลูกค้า
4.8

ที่อยู่: 95 ถ. วิทยุ, แขวง ลุมพินี เขตปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร 10330, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 16:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 205 4000

ผู้ชาย: สถานทูต


หน้าเว็บ: https://th.usembassy.gov/th/

ทบทวน: "ระบบ​รักษา​ความปลอดภัย​ดี"

ไม่มีข้อเสนอ


ใกล้ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา:

คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

13. วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

82 ความคิดเห็น
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
บริการ
5
ราคา/ราคา/อัตรา
4.2
สินค้า/บริการที่มีคุณภาพ
4.3
ความเป็นมืออาชีพ
4.9
บริการลูกค้า
4.3

ที่อยู่: 64 ถนน วิภาวดีรังสิต, แขวง รัชดาภิเษก เขตดินแดง, กรุงเทพมหานคร 10400, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 691 9369

ผู้ชาย: วิทยาลัย


หน้าเว็บ: http://www.thaindc.org/

ทบทวน: "... ในนี้มีร้านอเมซอนที่ราคาถูกกว่าที่อื่นอยู่ด้วยนะครับ"

ไม่มีข้อเสนอ


ใกล้ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร:

คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

14. ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์

89 ความคิดเห็น
ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์
บริการ
4.8
ราคา/ราคา/อัตรา
5
สินค้า/บริการที่มีคุณภาพ
4.1
ความเป็นมืออาชีพ
4.8
บริการลูกค้า
4.6

ที่อยู่: 111 ถนน แจ้งวัฒนะ 5, แขวง ตลาดบางเขน เขต หลักสี่, กรุงเทพมหานคร 10210, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 16:30 น.

โทรศัพท์: +66 2 575 1002

ผู้ชาย: สำนักงานศุลกากร


ทบทวน: "ดึงหน้าและคำพูดใส่ คนตรวจบิลก่อนจะเอาของออกพูดไม่เพราะเลย"

ไม่มีข้อเสนอ


ใกล้ ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์:

คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

15. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

16 ความคิดเห็น
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
บริการ
4.7
ราคา/ราคา/อัตรา
4.3
สินค้า/บริการที่มีคุณภาพ
4.9
ความเป็นมืออาชีพ
4.3
บริการลูกค้า
4.8

ที่อยู่: อาคารรวมหน่วยงานราชการ 120 หมู่ 3 ถนน แจ้งวัฒนะ, แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่, กรุงเทพมหานคร 10210, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 16:30 น.

โทรศัพท์: +66 2 141 4000

ผู้ชาย: สถานที่ราชการ


หน้าเว็บ: http://www.nhso.go.th/

ทบทวน: "... และคอยบริการประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ เจ้าหน้าที่น่ารัก อัธยาศัยดี ..."

ไม่มีข้อเสนอ


ใกล้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ:

คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

16. สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.)

26 ความคิดเห็น
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.)
บริการ
4
ราคา/ราคา/อัตรา
5
สินค้า/บริการที่มีคุณภาพ
4
ความเป็นมืออาชีพ
4.2
บริการลูกค้า
4.6

ที่อยู่: 333/105 อาคารหลักสี่พลาซ่า, ถ. แจ้งวัฒนะ, แขวง ตลาดบางเขน เขต หลักสี่, กรุงเทพมหานคร 10210 ไทย

กำหนดการ: ใกล้ปิดแล้ว ⋅ 15:30 น. ⋅ เปิด 08:30 น. พ.

โทรศัพท์: +66 2 568 8800

ผู้ชาย: สถานที่ราชการ


หน้าเว็บ: http://www.caat.or.th/

ทบทวน: "มีเจ้าหน้าที่เปิดรับตั้งแต่ 8 โมงครึ่งพูดจาสุภาพเรียบร้อยบริการประทับใจครับ"

ไม่มีข้อเสนอ


ใกล้ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.):

คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

17. กองโรคติดต่อนำโดยแมลง

3 ความคิดเห็น
กองโรคติดต่อนำโดยแมลง
บริการ
4.9
ราคา/ราคา/อัตรา
4.2
สินค้า/บริการที่มีคุณภาพ
4.9
ความเป็นมืออาชีพ
5
บริการลูกค้า
4.4

ที่อยู่: กรมควบคุมโรค อาคาร 4 ชั้น 4-6, ถนน ติวานนท์, อำเภอเมืองนนทบุรี, นนทบุรี 11000 ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 16:30 น.

โทรศัพท์: +66 2 590 3121

ผู้ชาย: สถานที่ราชการ


หน้าเว็บ: https://ddc.moph.go.th/dvb/

ไม่มีข้อเสนอ


ใกล้ กองโรคติดต่อนำโดยแมลง:

คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

18. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

294 ความคิดเห็น
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
บริการ
4.6
ราคา/ราคา/อัตรา
4
สินค้า/บริการที่มีคุณภาพ
5
ความเป็นมืออาชีพ
4.9
บริการลูกค้า
4.7

ที่อยู่: PGVP+JWF, ถนน พระรามที่ ๑, แขวง ปทุมวัน เขตปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร 10330 ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 16:30 น.

โทรศัพท์: +66 2 205 2724

ผู้ชาย: สถานที่ราชการ


หน้าเว็บ: http://www.royalthaipolice.go.th/

ทบทวน: "ในหมู่บ้านมีวัดที่คิดว่าจะเป็นแหล่งมั่วสุมทางเพศคงมีคนเจ้านอกออกมนยาม ..."

ไม่มีข้อเสนอ


ใกล้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ:

คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

19. Thaicert

Thaicert
บริการ
4.9
ราคา/ราคา/อัตรา
4.2
สินค้า/บริการที่มีคุณภาพ
4.9
ความเป็นมืออาชีพ
4.1
บริการลูกค้า
4.5

ที่อยู่: 21, 33/4 ถนน พระราม 9, แขวง ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง, กรุงเทพมหานคร 10310 ไทย


ไม่มีข้อเสนอ


ใกล้ Thaicert:

คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

20. สำนักงาน ปปง.

40 ความคิดเห็น
สำนักงาน ปปง.
บริการ
4.9
ราคา/ราคา/อัตรา
4.2
สินค้า/บริการที่มีคุณภาพ
4.7
ความเป็นมืออาชีพ
4.7
บริการลูกค้า
4

ที่อยู่: 422 ถ. พญาไท, แขวง วังใหม่ เขตปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร 10330, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 16:30 น.

โทรศัพท์: +66 2 219 3600

ผู้ชาย: สถานที่ราชการ


หน้าเว็บ: http://www.amlo.go.th/

ทบทวน: "จ้างเมียคนขับรถ เปิดบัญชี ..."

ไม่มีข้อเสนอ


ใกล้ สำนักงาน ปปง.:

คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

ทุกสัปดาห์อัลกอริธึมของเราจะค้นหาไซต์ใหม่ๆ และเราแนะนำเพียง 20 อันดับแรก เท่านั้น อัปเดตครั้งต่อไปใน 798 นาที.


⭐️ หากคุณโปรโมตหรือเพิ่มธุรกิจของคุณ รายชื่อของคุณจะอยู่ในรายการนี้อย่างถาวร

เราช่วยคุณเลือก บริการป้องกันของผู้อื่น กรุงเทพฯ

ยินดีต้อนรับสู่ For Bangkok Lovers! ที่นี่คุณจะรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเมืองหลวงของเยอรมัน เราต้องการร่วมเดินทางไปกับคุณตลอดการเดินทางในเมือง ไม่ว่าคุณจะย้ายไปที่นั่น ในวันหยุด แค่ไปเที่ยวสองสามวัน หรือแม้แต่ถ้าคุณเป็นมือเก่าและต้องการเซอร์ไพรส์ เราจะแสดง บริการป้องกันของผู้อื่น ให้คุณดู!
มีเมืองไม่กี่แห่งที่มีประวัติศาสตร์ล่าสุดที่สำคัญพอๆ กับกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่ขึ้นชื่อเรื่องศาลเจ้าอันวิจิตรงดงามและชีวิตบนท้องถนนที่มีชีวิตชีวา เมืองที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ในทุกหิน ทุกมุม และทุกถนน เราทุกคนต่างคุ้นเคยกับอดีตของเมืองนี้ และมีผู้คนมากมายมาเยี่ยมชมทุกวัน
ความยิ่งใหญ่ของกรุงเทพฯ ขึ้นอยู่กับอดีต และเพื่อให้คุณเข้าใจได้ 100% เราอยู่ที่นี่ พร้อมเสนอโพสต์มากมายเกี่ยวกับวัฒนธรรมของเมือง เพื่อให้คุณมีเมืองนี้อยู่ในมือคุณ ดังนั้นใช้เราอย่างเต็มที่เพื่อสัมผัสประสบการณ์นี้! ไม่รู้จะกินที่ไหน? เรามีรายชื่อร้านอาหารที่คุณไม่ควรพลาดหากคุณต้องการสัมผัสประสบการณ์ที่ดีที่สุด ส่วนหนึ่งของแผนที่และคำแนะนำ เพื่อช่วยคุณให้รอดพ้นจากการหลงทาง นอกจากนี้เรายังแนะนำที่พักพร้อมข้อมูลที่ตั้งโรงแรม แพ็คเกจราคา และบทวิจารณ์
สิ่งที่ต้องทำ เยี่ยมชมอะไร และซื้อที่ไหน ... นั่นคือสิ่งที่คุณจะพบน้อยที่สุดในเว็บไซต์นี้เพราะทุกอย่างคือทุกอย่างและนั่นคือสิ่งที่เราจะเสนอให้คุณ สำหรับ Bangkok Lovers เราได้สร้างเว็บไซต์นี้ให้สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ของคุณในเมืองหลวง และเมื่อคุณออกจากที่นี่ คุณจะจากไปพร้อมกับรสชาติที่ดีที่สุดในปากของคุณ เพื่อให้คุณกลับมาอีกแน่นอน ด้วยวิธีนี้ คุณจะอยู่กับเรา เพลิดเพลินกับการอัปเดตและติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นและการพัฒนาของภาคการท่องเที่ยว การพาณิชย์และบริการใน กรุงเทพฯ
จากคนรัก เพื่อคนรัก!