ดีที่สุด หอศิลป์ กรุงเทพฯ ใกล้คุณ

เพิ่มธุรกิจของฉัน

คำถามที่เกี่ยวข้อง:

1. หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร13687 ความคิดเห็น
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ที่อยู่: 939 ถนน พระรามที่ ๑, แขวง วังใหม่ เขตปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร 10330, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 19:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 214 6630

ผู้ชาย: ห้องแสดงงานศิลปะ

หน้าเว็บ: http://www.bacc.or.th/

ใกล้ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

2. หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

530 ความคิดเห็น
หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

ที่อยู่: 84 ถนน ราชดำเนินกลาง, แขวง วัดบวรนิเวศ เขตพระนคร, กรุงเทพมหานคร 10200, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 19:00 น.

ผู้ชาย: พิพิธภัณฑ์ศิลปะ

หน้าเว็บ: http://www.rcac84.com/

ใกล้ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

3. หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ336 ความคิดเห็น
หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ที่อยู่: 101 ถนน ราชดำเนินกลาง, แขวง วัดบวรนิเวศ เขตพระนคร, กรุงเทพมหานคร 10200, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 19:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 281 5360

ผู้ชาย: ห้องแสดงงานศิลปะ

หน้าเว็บ: http://www.queengallery.org/en/whats-on

ใกล้ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

4. หอศิลป์กรุงไทย70 ความคิดเห็น
หอศิลป์กรุงไทย

ที่อยู่: 260, ถ. เยาวราช, แขวง จักรวรรดิ์ เขตสัมพันธวงศ์, กรุงเทพมหานคร 10100 ไทย

กำหนดการ: ปิดชั่วคราว

โทรศัพท์: +66 2 222 0137

ผู้ชาย: พิพิธภัณฑ์

หน้าเว็บ: http://www.ktb.co.th/

ใกล้ หอศิลป์กรุงไทย:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

5. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์เจ้าฟ้า779 ความคิดเห็น
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์เจ้าฟ้า

ที่อยู่: 4 ถนน เจ้าฟ้า, แขวง ชนะสงคราม เขตพระนคร, กรุงเทพมหานคร 10200, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 09:00 น. พ.

โทรศัพท์: +66 2 281 2224

ผู้ชาย: พิพิธภัณฑ์ศิลปะ

ใกล้ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์เจ้าฟ้า:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

6. SAC Gallery155 ความคิดเห็น
SAC Gallery

ที่อยู่: 160, 3 ซ. สุขุมวิท 39, แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา, กรุงเทพมหานคร 10110 ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 18:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 258 5580 ext. 401

ผู้ชาย: พิพิธภัณฑ์ศิลปะ

หน้าเว็บ: http://www.sac.gallery/

ใกล้ SAC Gallery:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

7. หอศิลป์พุทธะ Buddha Art Gallery41 ความคิดเห็น
หอศิลป์พุทธะ Buddha Art Gallery

ที่อยู่: ซอย, 119 ถนน บรมราชชนนี, แขวง ศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา, กรุงเทพมหานคร 10170 ไทย

โทรศัพท์: +66 2 441 1980

ผู้ชาย: พิพิธภัณฑ์

เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

8. Rotunda GalleryRotunda Gallery

ที่อยู่: 195 Neilsen Hays Library, ซอย สุรวงศ์, แขวง สุริยวงศ์ เขตบางรัก, กรุงเทพมหานคร 10500 ไทย

โทรศัพท์: +66 2 233 1731

ผู้ชาย: ห้องแสดงงานศิลปะ

เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

9. หอศิลป์จามจุรี94 ความคิดเห็น
หอศิลป์จามจุรี

ที่อยู่: PGRH+JVJ, จังหวัด กรุงเทพมหานคร, 10330, ไทย

กำหนดการ: ปิดชั่วคราว

โทรศัพท์: +66 2 218 3709

ผู้ชาย: ห้องแสดงงานศิลปะ

ใกล้ หอศิลป์จามจุรี:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

10. หอศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม2 ความคิดเห็น
หอศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม

ที่อยู่: QH8G+W56, แขวง ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง, กรุงเทพมหานคร 10310, ไทย

ผู้ชาย: พิพิธภัณฑ์

ใกล้ หอศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

11. อาคารหอศิลป์แห่งชาติอาคารหอศิลป์แห่งชาติ

ที่อยู่: 10 ถนน เทียมร่วมมิตร, แขวง ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง, กรุงเทพมหานคร 10310, ไทย

ผู้ชาย: สถานที่ราชการ

เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

12. Lek Gallery Art10 ความคิดเห็น
Lek Gallery Art

ที่อยู่: 27/2 ถ. เจริญกรุง, แขวง บางรัก เขตบางรัก, กรุงเทพมหานคร 10500, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 19:30 น.

โทรศัพท์: +66 2 639 5871

ผู้ชาย: ห้องแสดงงานศิลปะ

เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

13. หอศิลป์กรุงเทพฯหอศิลป์กรุงเทพฯ

ที่อยู่: แขวง วังใหม่ เขตปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร 10330, ไทย

ผู้ชาย: ป้ายรถเมล์

ใกล้ หอศิลป์กรุงเทพฯ:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

14. Has Art GalleryHas Art Gallery

ที่อยู่: 999/9 ถนน พระรามที่ ๑, แขวง ปทุมวัน เขตปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร 10330, ไทย

กำหนดการ: ปิดชั่วคราว

ผู้ชาย: ห้องแสดงงานศิลปะ

เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

15. Ardel Gallery Of Modern Art49 ความคิดเห็น
Ardel Gallery Of Modern Art

ที่อยู่: 99/45 moo. 18 Km 10.5,, Boromratchonnanee Rd., Taveewathana,, แขวง ศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา, กรุงเทพมหานคร 10170, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 19:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 422 2092

ผู้ชาย: ห้องแสดงงานศิลปะ

หน้าเว็บ: http://www.ardelgallery.com/

ใกล้ Ardel Gallery Of Modern Art:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

16. Buddha Art Gallery, ThammasopBuddha Art Gallery, Thammasop

ที่อยู่: 9 ถนน บรมราชชนนี, แขวง ศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา, กรุงเทพมหานคร 10170, ไทย

ผู้ชาย: สถานที่บูชาทางศาสนา

ใกล้ Buddha Art Gallery, Thammasop:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

17. หอศิลป์พระจอมเกล้าฯ King Mongkut's Art Gallery1 ความคิดเห็น
หอศิลป์พระจอมเกล้าฯ King Mongkut's Art Gallery

ที่อยู่: 3 ถนน ฉลองกรุง, แขวง ลาดกระบัง เขตลาดกระบัง, กรุงเทพมหานคร 10520, ไทย

ผู้ชาย: ห้องแสดงงานศิลปะ

ใกล้ หอศิลป์พระจอมเกล้าฯ King Mongkut's Art Gallery:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

18. Asian GalleriesAsian Galleries

ที่อยู่: 460, Surawong Road, Bangrak, Khet Bangrak, Bangkok, 10500, 10500, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 233 4014

ใกล้ Asian Galleries:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

19. หอศิลป์ Party Art Gallary10 ความคิดเห็น
หอศิลป์ Party Art Gallary

ที่อยู่: 82/, 8 ถนน เลียบคลองสอง, แขวง บางชัน เขตคลองสามวา, กรุงเทพมหานคร 10510 ไทย

โทรศัพท์: +66 88 798 9354

ผู้ชาย: พิพิธภัณฑ์ศิลปะ

ใกล้ หอศิลป์ Party Art Gallary:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

20. Nepal Arts Gallery11 ความคิดเห็น
Nepal Arts Gallery

ที่อยู่: Amarin Plaza, 3rd Fl. Room no. A2, Thai Craft Zone Easy access by BTS: Chit Lom Station Patumwan, กรุงเทพมหานคร 10500, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 19:00 น.

โทรศัพท์: +66 87 042 6994

ผู้ชาย: ห้องแสดงงานศิลปะ

หน้าเว็บ: https://nepalartsgallery.business.site/

เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ


เพิ่มความคิดเห็น ของ หอศิลป์ กรุงเทพฯ
ส่งความคิดเห็นเรียบร้อยแล้ว! เราจะตรวจสอบในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า