ดีที่สุด พิพิธภัณฑ์ที่สําคัญ กรุงเทพฯ ใกล้คุณ

เพิ่มธุรกิจของฉัน

คำถามที่เกี่ยวข้อง พิพิธภัณฑ์:

1. พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร แห่งที่ 1 (จตุจักร)2446 ความคิดเห็น
พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร แห่งที่ 1 (จตุจักร)

ที่อยู่: 810 ถนน กำแพงเพชร 4, แขวง จตุจักร เขตจตุจักร, กรุงเทพมหานคร 10900, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 10:00 น. พ.

โทรศัพท์: +66 2 272 4500

ผู้ชาย: พิพิธภัณฑ์เด็ก

หน้าเว็บ: http://www.cdm-bangkok.com/

ใกล้ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร แห่งที่ 1 (จตุจักร):


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

2. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี

529 ความคิดเห็น
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี

ที่อยู่: 80, 1 ถ. อรุณอมรินทร์, แขวง อรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย, กรุงเทพมหานคร 10700 ไทย

กำหนดการ: ใกล้ปิดแล้ว ⋅ 17:00 น. ⋅ เปิด 09:00 น. พ.

โทรศัพท์: +66 2 424 0004

ผู้ชาย: พิพิธภัณฑ์

ใกล้ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

3. มิวเซียมสยาม4785 ความคิดเห็น
มิวเซียมสยาม

ที่อยู่: 4 ถนน สนามไชย, แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร, กรุงเทพมหานคร 10200, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 18:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 225 2777

ผู้ชาย: พิพิธภัณฑ์

หน้าเว็บ: http://www.museumsiam.org/

เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

4. พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ93 ความคิดเห็น
พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ที่อยู่: พระบรมมหาราชวัง, ถนน หน้าพระลาน, แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร, กรุงเทพมหานคร 10200 ไทย

กำหนดการ: ใกล้ปิดแล้ว ⋅ 16:30 น. ⋅ เปิด 09:00 น. พ.

โทรศัพท์: +66 2 225 9430

ผู้ชาย: พิพิธภัณฑ์

หน้าเว็บ: http://www.qsmtthailand.org/

ใกล้ พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

5. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร4188 ความคิดเห็น
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

ที่อยู่: QF5R+6MP, ซอย หน้าพระธาตุ, แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร, กรุงเทพมหานคร 10200 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 09:00 น. พ.

โทรศัพท์: +66 2 224 1370

ผู้ชาย: พิพิธภัณฑ์

ใกล้ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

6. พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน (โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์)18 ความคิดเห็น
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน (โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์)

ที่อยู่: GCGC+V4G, แขวง ท่าข้าม เขตบางขุนเทียน, กรุงเทพมหานคร 10150, ไทย

ผู้ชาย: พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

ใกล้ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน (โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์):


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

7. พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย - MOCA Bangkok2549 ความคิดเห็น
พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย - MOCA Bangkok

ที่อยู่: 499 ถ. กำแพงเพชร 6, แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร, กรุงเทพมหานคร 10900, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 18:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 016 5666

ผู้ชาย: พิพิธภัณฑ์ศิลปะ

หน้าเว็บ: https://mocabangkok.com/

ใกล้ พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย - MOCA Bangkok:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

8. พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก706 ความคิดเห็น
พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก

ที่อยู่: 273 ซอย สะพานยาว, แขวง สี่พระยา เขตบางรัก, กรุงเทพมหานคร 10500, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 09:00 น. พ.

โทรศัพท์: +66 2 233 7027

ผู้ชาย: พิพิธภัณฑ์

หน้าเว็บ: http://www.facebook.com/bkkmuseum

ใกล้ พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

9. พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากรสามเสนใน98 ความคิดเห็น
พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากรสามเสนใน

ที่อยู่: 2 ถ. พหลโยธิน, แขวง สามเสนใน เขตพญาไท, กรุงเทพมหานคร 10400, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น. พ.

โทรศัพท์: +66 2 271 2439

ผู้ชาย: พิพิธภัณฑ์

ใกล้ พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากรสามเสนใน:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

10. Local Museum Bangkok Thonburi7 ความคิดเห็น
Local Museum Bangkok Thonburi

ที่อยู่: Songsoem Phutthasatsana Wan Athit Wat Prayun Wongsa Wat School, Pracha Thi Pok Road, Wat Kan Ya, Khet Thon Buri, Bangkok, 10600, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 465 5542

ผู้ชาย: พิพิธภัณฑ์

ใกล้ Local Museum Bangkok Thonburi:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

11. พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน2 ความคิดเห็น
พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน

ที่อยู่: สำนักงานที่ดิน, ถนน พระพิพิธ, แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร, กรุงเทพมหานคร 10200 ไทย

โทรศัพท์: +66 2 225 5758 ext. 22

ผู้ชาย: พิพิธภัณฑ์

หน้าเว็บ: http://www.dol.go.th/museum

ใกล้ พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

12. พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร23 ความคิดเห็น
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร

ที่อยู่: 78, ถนน สามเสน, แขวง วัดสามพระยา เขตพระนคร, กรุงเทพมหานคร 10200 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:00 น. พ.

โทรศัพท์: +66 2 628 9066

ผู้ชาย: พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

ใกล้ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

13. พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน211 ความคิดเห็น
พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน

ที่อยู่: 2 ถนน วังหลัง, แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย, กรุงเทพมหานคร 10700, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 10:00 น. พ.

โทรศัพท์: +66 2 419 2601

ผู้ชาย: พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

หน้าเว็บ: https://www.facebook.com/siriraj.museum

ใกล้ พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

14. พิพิธภัณฑ์สุขสะสม224 ความคิดเห็น
พิพิธภัณฑ์สุขสะสม

ที่อยู่: 2 ถนน พุทธมณฑล สาย 2, แขวง ศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา, กรุงเทพมหานคร 10170, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 18:00 น.

โทรศัพท์: +66 84 145 7454

ผู้ชาย: พิพิธภัณฑ์

หน้าเว็บ: http://www.suksasommuseum.com/

ใกล้ พิพิธภัณฑ์สุขสะสม:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

15. พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน1 ความคิดเห็น
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน

ที่อยู่: อาคารหอสมุดวัดอนงคาราม ชั้น2, ถนนสมเด็จเจ้าพระยา, แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร, 10600, 41 ถ. สมเด็จเจ้าพระยา, แขวง สมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน, กรุงเทพมหานคร 10600 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 09:00 น. พ.

โทรศัพท์: +66 2 437 5546

ผู้ชาย: พิพิธภัณฑ์

ใกล้ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

16. พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ National Aviation Museum of the Royal Thai Air Force1305 ความคิดเห็น
พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ National Aviation Museum of the Royal Thai Air Force

ที่อยู่: 171 ถ. พหลโยธิน, แขวง สนามบิน เขตดอนเมือง, กรุงเทพมหานคร 10210, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 09:00 น. พ.

โทรศัพท์: +66 2 534 1853

ผู้ชาย: พิพิธภัณฑ์กองทัพ

หน้าเว็บ: https://www.rtaf-museum.com/

ใกล้ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ National Aviation Museum of the Royal Thai Air Force:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

17. เจษฎา เทคนิค มิวเซียม(สำนักงานกรุงเทพฯ)17 ความคิดเห็น
เจษฎา เทคนิค มิวเซียม(สำนักงานกรุงเทพฯ)

ที่อยู่: 6 ซอย สมเด็จพระปิ่นเกล้า 2, แขวง บางยี่ขัน เขตบางพลัด, กรุงเทพมหานคร 10700, ไทย

ผู้ชาย: พิพิธภัณฑ์

ใกล้ เจษฎา เทคนิค มิวเซียม(สำนักงานกรุงเทพฯ):


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

18. พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว357 ความคิดเห็น
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ที่อยู่: 2 ถนน หลานหลวง, แขวง วัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย, กรุงเทพมหานคร 10100, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 09:00 น. พ.

โทรศัพท์: +66 2 280 3413

ผู้ชาย: พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์

หน้าเว็บ: http://www.kpi.ac.th/

ใกล้ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

19. อาคารประพาสพิพิธภัณฑ์10 ความคิดเห็น
อาคารประพาสพิพิธภัณฑ์

ที่อยู่: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร, แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร, กรุงเทพมหานคร 10200, ไทย

ผู้ชาย: พิพิธภัณฑ์

ใกล้ อาคารประพาสพิพิธภัณฑ์:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

20. พิพิธภัณฑ์บ้าน จิม ทอมป์สัน9701 ความคิดเห็น
พิพิธภัณฑ์บ้าน จิม ทอมป์สัน

ที่อยู่: 6 ซ. เกษมสันต์ 2, แขวง วังใหม่ เขตปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร 10330, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 18:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 216 7368

ผู้ชาย: พิพิธภัณฑ์มรดกทางวัฒนธรรม

หน้าเว็บ: http://www.jimthompsonhouse.com/

ใกล้ พิพิธภัณฑ์บ้าน จิม ทอมป์สัน:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ


เพิ่มความคิดเห็น ของ พิพิธภัณฑ์ที่สําคัญ กรุงเทพฯ
ส่งความคิดเห็นเรียบร้อยแล้ว! เราจะตรวจสอบในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า