ดีที่สุด พิพิธภัณฑ์ที่สําคัญที่สุด กรุงเทพฯ ใกล้คุณ

เพิ่มธุรกิจของฉัน

1. พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ National Aviation Museum of the Royal Thai Air Force

แสดงความคิดเห็น
1305 ความคิดเห็น
พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ National Aviation Museum of the Royal Thai Air Force
ที่ตั้ง
5
ราคา/คุณภาพ
5
ความหลากหลาย Funciones
5
ความเป็นไปได้ของที่จอดรถ
5
ไวไฟ
5

ที่อยู่: 171 ถ. พหลโยธิน, แขวง สนามบิน เขตดอนเมือง, กรุงเทพมหานคร 10210, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 09:00 น. พ.

โทรศัพท์: +66 2 534 1853

ผู้ชาย: พิพิธภัณฑ์กองทัพ


หน้าเว็บ: https://www.rtaf-museum.com/


ใกล้ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ National Aviation Museum of the Royal Thai Air Force:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

2. มิวเซียมสยาม

แสดงความคิดเห็น
4785 ความคิดเห็น
มิวเซียมสยาม
ที่ตั้ง
5
ราคา/คุณภาพ
5
ความหลากหลาย Funciones
5
ความเป็นไปได้ของที่จอดรถ
5
ไวไฟ
5

ที่อยู่: 4 ถนน สนามไชย, แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร, กรุงเทพมหานคร 10200, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 18:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 225 2777

ผู้ชาย: พิพิธภัณฑ์


หน้าเว็บ: http://www.museumsiam.org/


ใกล้ มิวเซียมสยาม:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

3. นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

แสดงความคิดเห็น
2018 ความคิดเห็น
นิทรรศน์รัตนโกสินทร์
ที่ตั้ง
5
ราคา/คุณภาพ
5
ความหลากหลาย Funciones
5
ความเป็นไปได้ของที่จอดรถ
5
ไวไฟ
5

ที่อยู่: 100 ถนน ราชดำเนินกลาง, แขวง วัดบวรนิเวศ เขตพระนคร, กรุงเทพมหานคร 10200, ไทย

กำหนดการ: ใกล้ปิดแล้ว ⋅ 17:00 น. ⋅ เปิด 09:00 น. พ.

โทรศัพท์: +66 2 621 0044

ผู้ชาย: พิพิธภัณฑ์


หน้าเว็บ: http://www.nitasrattanakosin.com/


ใกล้ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

4. พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย - MOCA Bangkok

แสดงความคิดเห็น
2549 ความคิดเห็น
พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย - MOCA Bangkok
ที่ตั้ง
4.8
ราคา/คุณภาพ
4.9
ความหลากหลาย Funciones
4.8
ความเป็นไปได้ของที่จอดรถ
4.8
ไวไฟ
4.8

ที่อยู่: 499 ถ. กำแพงเพชร 6, แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร, กรุงเทพมหานคร 10900, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 18:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 016 5666

ผู้ชาย: พิพิธภัณฑ์ศิลปะ


หน้าเว็บ: https://mocabangkok.com/


ใกล้ พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย - MOCA Bangkok:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

5. พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร แห่งที่ 1 (จตุจักร)

แสดงความคิดเห็น
2446 ความคิดเห็น
พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร แห่งที่ 1 (จตุจักร)
ที่ตั้ง
4.3
ราคา/คุณภาพ
4.3
ความหลากหลาย Funciones
4.4
ความเป็นไปได้ของที่จอดรถ
4.3
ไวไฟ
4.3

ที่อยู่: 810 ถนน กำแพงเพชร 4, แขวง จตุจักร เขตจตุจักร, กรุงเทพมหานคร 10900, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 10:00 น. พ.

โทรศัพท์: +66 2 272 4500

ผู้ชาย: พิพิธภัณฑ์เด็ก


หน้าเว็บ: http://www.cdm-bangkok.com/


ใกล้ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร แห่งที่ 1 (จตุจักร):คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

6. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

แสดงความคิดเห็น
4188 ความคิดเห็น
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
ที่ตั้ง
4.6
ราคา/คุณภาพ
4.5
ความหลากหลาย Funciones
4.5
ความเป็นไปได้ของที่จอดรถ
4.5
ไวไฟ
4.5

ที่อยู่: QF5R+6MP, ซอย หน้าพระธาตุ, แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร, กรุงเทพมหานคร 10200 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 09:00 น. พ.

โทรศัพท์: +66 2 224 1370

ผู้ชาย: พิพิธภัณฑ์ใกล้ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

7. พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย

แสดงความคิดเห็น
15 ความคิดเห็น
พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย
ที่ตั้ง
4.1
ราคา/คุณภาพ
4.2
ความหลากหลาย Funciones
4.1
ความเป็นไปได้ของที่จอดรถ
4.1
ไวไฟ
4.1

ที่อยู่: 9 อาคาร, ถ. รัชดาภิเษก, แขวง จตุจักร เขตจตุจักร, กรุงเทพมหานคร 10900 ไทย

กำหนดการ: ใกล้ปิดแล้ว ⋅ 17:00 น. ⋅ เปิด 09:30 น. พ.

โทรศัพท์: +66 2 544 3395

ผู้ชาย: พิพิธภัณฑ์ใกล้ พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

8. พิพิธภัณฑ์ พืชสิรินธร

แสดงความคิดเห็น
15 ความคิดเห็น
พิพิธภัณฑ์ พืชสิรินธร
ที่ตั้ง
4.4
ราคา/คุณภาพ
4.4
ความหลากหลาย Funciones
4.5
ความเป็นไปได้ของที่จอดรถ
4.4
ไวไฟ
4.4

ที่อยู่: อาคารสำนักงานคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร, ถนนพหลโยธิน, แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร, 10900, 10900, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 940 5628

ผู้ชาย: พิพิธภัณฑ์ใกล้ พิพิธภัณฑ์ พืชสิรินธร:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

9. พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร

แสดงความคิดเห็น
23 ความคิดเห็น
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร
ที่ตั้ง
4
ราคา/คุณภาพ
3.9
ความหลากหลาย Funciones
3.9
ความเป็นไปได้ของที่จอดรถ
3.9
ไวไฟ
3.9

ที่อยู่: 78, ถนน สามเสน, แขวง วัดสามพระยา เขตพระนคร, กรุงเทพมหานคร 10200 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:00 น. พ.

โทรศัพท์: +66 2 628 9066

ผู้ชาย: พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นใกล้ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

10. พิพิธภัณฑ์รถไฟไทย

แสดงความคิดเห็น
31 ความคิดเห็น
พิพิธภัณฑ์รถไฟไทย
ที่ตั้ง
4
ราคา/คุณภาพ
4.1
ความหลากหลาย Funciones
4
ความเป็นไปได้ของที่จอดรถ
4
ไวไฟ
4

ที่อยู่: 191 ถนน รองเมือง, แขวง รองเมือง เขตปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร 10330, ไทย

กำหนดการ: ใกล้ปิดแล้ว ⋅ 16:30 น. ⋅ เปิด 08:00 น. พ.

ผู้ชาย: พิพิธภัณฑ์ใกล้ พิพิธภัณฑ์รถไฟไทย:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

11. พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก

แสดงความคิดเห็น
706 ความคิดเห็น
พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก
ที่ตั้ง
4.4
ราคา/คุณภาพ
4.4
ความหลากหลาย Funciones
4.5
ความเป็นไปได้ของที่จอดรถ
4.4
ไวไฟ
4.4

ที่อยู่: 273 ซอย สะพานยาว, แขวง สี่พระยา เขตบางรัก, กรุงเทพมหานคร 10500, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 09:00 น. พ.

โทรศัพท์: +66 2 233 7027

ผู้ชาย: พิพิธภัณฑ์


หน้าเว็บ: http://www.facebook.com/bkkmuseum


ใกล้ พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

12. พิพิธภัณฑ์บ้าน จิม ทอมป์สัน

แสดงความคิดเห็น
9701 ความคิดเห็น
พิพิธภัณฑ์บ้าน จิม ทอมป์สัน
ที่ตั้ง
4.4
ราคา/คุณภาพ
4.3
ความหลากหลาย Funciones
4.3
ความเป็นไปได้ของที่จอดรถ
4.3
ไวไฟ
4.3

ที่อยู่: 6 ซ. เกษมสันต์ 2, แขวง วังใหม่ เขตปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร 10330, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 18:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 216 7368

ผู้ชาย: พิพิธภัณฑ์มรดกทางวัฒนธรรม


หน้าเว็บ: http://www.jimthompsonhouse.com/


ใกล้ พิพิธภัณฑ์บ้าน จิม ทอมป์สัน:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

13. พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

แสดงความคิดเห็น
357 ความคิดเห็น
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
ที่ตั้ง
4.5
ราคา/คุณภาพ
4.6
ความหลากหลาย Funciones
4.5
ความเป็นไปได้ของที่จอดรถ
4.5
ไวไฟ
4.5

ที่อยู่: 2 ถนน หลานหลวง, แขวง วัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย, กรุงเทพมหานคร 10100, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 09:00 น. พ.

โทรศัพท์: +66 2 280 3413

ผู้ชาย: พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์


หน้าเว็บ: http://www.kpi.ac.th/


ใกล้ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

14. มาดามทุซโซเ

แสดงความคิดเห็น
6392 ความคิดเห็น
มาดามทุซโซเ
ที่ตั้ง
4.4
ราคา/คุณภาพ
4.4
ความหลากหลาย Funciones
4.5
ความเป็นไปได้ของที่จอดรถ
4.4
ไวไฟ
4.4

ที่อยู่: สยามดิสคัฟเวอรี่, 989 ถนน พระรามที่ ๑, แขวง ปทุมวัน เขตปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร 10330 ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 19:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 658 0060

ผู้ชาย: พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง


หน้าเว็บ: https://www.madametussauds.com/bangkok/


ใกล้ มาดามทุซโซเ:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

15. Local Museum Bangkok Thonburi

แสดงความคิดเห็น
7 ความคิดเห็น
Local Museum Bangkok Thonburi
ที่ตั้ง
4.4
ราคา/คุณภาพ
4.3
ความหลากหลาย Funciones
4.3
ความเป็นไปได้ของที่จอดรถ
4.3
ไวไฟ
4.3

ที่อยู่: Songsoem Phutthasatsana Wan Athit Wat Prayun Wongsa Wat School, Pracha Thi Pok Road, Wat Kan Ya, Khet Thon Buri, Bangkok, 10600, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 465 5542

ผู้ชาย: พิพิธภัณฑ์ใกล้ Local Museum Bangkok Thonburi:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

16. พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

แสดงความคิดเห็น
34 ความคิดเห็น
พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ที่ตั้ง
4.5
ราคา/คุณภาพ
4.6
ความหลากหลาย Funciones
4.5
ความเป็นไปได้ของที่จอดรถ
4.5
ไวไฟ
4.5

ที่อยู่: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต, ถนน พหลโยธิน, คลองหนึ่ง, อำเภอคลองหลวง, ปทุมธานี 12120 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 10:00 น. พ.

โทรศัพท์: +66 2 407 3888 ext. 2890

ผู้ชาย: พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์


หน้าเว็บ: http://museum.bu.ac.th/en


ใกล้ พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

17. ศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพฯ

แสดงความคิดเห็น
51 ความคิดเห็น
ศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพฯ
ที่ตั้ง
4.5
ราคา/คุณภาพ
4.5
ความหลากหลาย Funciones
4.6
ความเป็นไปได้ของที่จอดรถ
4.5
ไวไฟ
4.5

ที่อยู่: 4/18-19 Soi Nuan Chan 56, แขวง นวลจันทร์ เขต บึงกุ่ม, กรุงเทพมหานคร 10230, ไทย

กำหนดการ: ปิดชั่วคราว

โทรศัพท์: +66 2 088 3888

ผู้ชาย: ห้องแสดงงานศิลปะ


หน้าเว็บ: http://www.bangkoksculpturecenter.org/


ใกล้ ศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพฯ:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

18. พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตพญาไท

แสดงความคิดเห็น
6 ความคิดเห็น
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตพญาไท
ที่ตั้ง
4.2
ราคา/คุณภาพ
4.1
ความหลากหลาย Funciones
4.1
ความเป็นไปได้ของที่จอดรถ
4.1
ไวไฟ
4.1

ที่อยู่: QGHQ+R52, ภายในกรมประชาสัมพันธ์ ซ.อารีย์สัมพันธ์, ถนน พระรามที่ 6, แขวง สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ไทย

กำหนดการ: ใกล้ปิดแล้ว ⋅ 16:30 น. ⋅ เปิด 10:00 น. พ.

โทรศัพท์: +66 2 298 8579

ผู้ชาย: พิพิธภัณฑ์


หน้าเว็บ: http://www.sac.or.th/


ใกล้ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตพญาไท:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

19. พิพิธภัณฑ์​สภากาชาดไทย

แสดงความคิดเห็น
16 ความคิดเห็น
พิพิธภัณฑ์​สภากาชาดไทย
ที่ตั้ง
3.6
ราคา/คุณภาพ
3.7
ความหลากหลาย Funciones
3.6
ความเป็นไปได้ของที่จอดรถ
3.6
ไวไฟ
3.6

ที่อยู่: 1871 ถนนพระรามที่ ๔, แขวง ปทุมวัน เขตปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร 10330, ไทย

กำหนดการ: ปิดชั่วคราว

โทรศัพท์: +66 2 250 1849

ผู้ชาย: พิพิธภัณฑ์


หน้าเว็บ: http://museum.redcross.or.th/


ใกล้ พิพิธภัณฑ์​สภากาชาดไทย:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

20. พิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ

แสดงความคิดเห็น
16 ความคิดเห็น
พิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ
ที่ตั้ง
3.8
ราคา/คุณภาพ
3.8
ความหลากหลาย Funciones
3.9
ความเป็นไปได้ของที่จอดรถ
3.8
ไวไฟ
3.8

ที่อยู่: กองบัญชาการกองทัพบก, 111 ถนน ราชดำเนินนอก, แขวง บางขุนพรหม เขตพระนคร, กรุงเทพมหานคร 10200 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 09:00 น. พ.

โทรศัพท์: +66 2 297 8121 ext. 7

ผู้ชาย: พิพิธภัณฑ์ใกล้ พิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ