ดีที่สุด ร้านค้าควบคุมศัตรูพืช กรุงเทพฯ ใกล้คุณ

เพิ่มธุรกิจของฉัน

คำถามที่เกี่ยวข้อง บริการกำจัดแมลง:

1. Mr.green pest control.co.ltd



0 ความคิดเห็น
Mr.green pest control.co.ltd

ที่อยู่: VG4C+7V7, ตำบล ตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี, นนทบุรี 11000, ไทย

ผู้ชาย: บริการกำจัดแมลง

เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

2. สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร

7 ความคิดเห็น
สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร

ที่อยู่: 50 ซอย สุวรรณวาจกกสิกิจ, แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร, กรุงเทพมหานคร 10900, ไทย

กำหนดการ: ใกล้ปิดแล้ว ⋅ 16:30 น. ⋅ เปิด 08:30 น. พฤ.

โทรศัพท์: +66 2 940 6670

ผู้ชาย: สถานที่ราชการ

หน้าเว็บ: http://www.doa.go.th/ard/

เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

3. Thai Pest Chemical



2 ความคิดเห็น
Thai Pest Chemical

ที่อยู่: 78 ซอย ช่องนนทรี, แขวง ช่องนนทรี เขต ยานนาวา, กรุงเทพมหานคร 10120, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 18:30 น.

โทรศัพท์: +66 81 899 4987

ผู้ชาย: บริการกำจัดแมลง

หน้าเว็บ: http://www.thaipestchemical.com/

ใกล้ Thai Pest Chemical:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

4. กลุ่มงานวิจัยการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช กรมวิชาการเกษตร



0 ความคิดเห็น
กลุ่มงานวิจัยการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช กรมวิชาการเกษตร

ที่อยู่: 50 ซอย สุวรรณวาจกกสิกิจ, แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร, กรุงเทพมหานคร 10900, ไทย

กำหนดการ: ใกล้ปิดแล้ว ⋅ 16:30 น. ⋅ เปิด 08:30 น. พฤ.

ผู้ชาย: สถานที่ราชการ

หน้าเว็บ: https://www.facebook.com/PATRS.DOA/

ใกล้ กลุ่มงานวิจัยการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช กรมวิชาการเกษตร:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

5. Chemikaset.com (เคมีเกษตรดอทคอม)



1 ความคิดเห็น
Chemikaset.com (เคมีเกษตรดอทคอม)

ที่อยู่: 45/1, ซอยศาลาธรรมสพน์ 31, แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา, กรุงเทพมหานคร 10170 ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 17:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 403 8100

ผู้ชาย: ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี

หน้าเว็บ: http://www.chemikaset.com/

ใกล้ Chemikaset.com (เคมีเกษตรดอทคอม):


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

6. บจก. โอเมก้า ฟูมิเกชั่น



3 ความคิดเห็น
บจก. โอเมก้า ฟูมิเกชั่น

ที่อยู่: OMG, 468/7 อาคาร, ซอย ลาดพร้าว 130, แขวง คลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 17:00 น.

โทรศัพท์: +66 89 453 7536

ผู้ชาย: บริการกำจัดแมลง

หน้าเว็บ: http://www.omegafumigation.com/

ใกล้ บจก. โอเมก้า ฟูมิเกชั่น:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

7. สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร



6 ความคิดเห็น
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร

ที่อยู่: 50 ซอย สุวรรณวาจกกสิกิจ, แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร, กรุงเทพมหานคร 10900, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 579 8540

ผู้ชาย: สถานที่ราชการ

หน้าเว็บ: http://www.doa.go.th/plprotect

ใกล้ สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

8. Natural Green Pest Control Thailand Co., Ltd.



16 ความคิดเห็น
Natural Green Pest Control Thailand Co., Ltd.

ที่อยู่: ซอย ท่าข้าม 28/1, แขวง แสมดำ เขตบางขุนเทียน, กรุงเทพมหานคร 10150, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 20:00 น.

โทรศัพท์: +66 89 201 6715

ผู้ชาย: บริการกำจัดแมลง

หน้าเว็บ: https://naturalpestcontrolthailand.com/

ใกล้ Natural Green Pest Control Thailand Co., Ltd.:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

9. A.K.J Continental Service



5 ความคิดเห็น
A.K.J Continental Service

ที่อยู่: 9/58 หมู่บ้าน เดอสยาม ซอย, เฉลิมพระเกียรติ ร. 9 ซอย 38, ดอกไม้ เขต ประเวศ, กรุงเทพมหานคร 10250 ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 17:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 030 0663

ผู้ชาย: บริการกำจัดแมลง

หน้าเว็บ: http://www.akjcs.co.th/

ใกล้ A.K.J Continental Service:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

10. ศูนย์เคหะเคมีภัณฑ์เชลล์-พี เอ อี



ศูนย์เคหะเคมีภัณฑ์เชลล์-พี เอ อี

ที่อยู่: QHWF+MMH, กรุงเทพมหานคร, จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10400, ไทย

ผู้ชาย: บริการกำจัดแมลง

หน้าเว็บ: http://paetrading.com/index.php/about

ใกล้ ศูนย์เคหะเคมีภัณฑ์เชลล์-พี เอ อี:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

11. กำจัดปลวก Buggy pest control



1 ความคิดเห็น
กำจัดปลวก Buggy pest control

ที่อยู่: V94V+352, Unnamed Road, ตำบล บางแม่นาง อำเภอบางใหญ่, นนทบุรี 11140 ไทย

โทรศัพท์: +66 85 991 4822

ผู้ชาย: ร้านขายยา

หน้าเว็บ: http://www.facebook.com/buggyindie

ใกล้ กำจัดปลวก Buggy pest control:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

12. นิวมหาชัย



3 ความคิดเห็น
นิวมหาชัย

ที่อยู่: 447/1 ถ. มหาไชย, แขวง สำราญราษฎร์ เขตพระนคร, กรุงเทพมหานคร 10200, ไทย

กำหนดการ: ใกล้ปิดแล้ว ⋅ 16:00 น. ⋅ เปิด 07:00 น. พฤ.

โทรศัพท์: +66 2 222 1810

ผู้ชาย: ผู้ค้าส่งเคมีภัณฑ์

ใกล้ นิวมหาชัย:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

13. บริษัท คิวแฟค จำกัด



31 ความคิดเห็น
บริษัท คิวแฟค จำกัด

ที่อยู่: 263 หมู่4 ซอย 2B, ตำบล แพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ, สมุทรปราการ 10280, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 17:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 709 4164

ผู้ชาย: ผู้จำหน่ายปุ๋ย

หน้าเว็บ: http://www.qfac.co.th/

เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

14. กำจัดปลวกแมลงสัตว์รบกวนไร้สารเคมี



25 ความคิดเห็น
กำจัดปลวกแมลงสัตว์รบกวนไร้สารเคมี

ที่อยู่: 111/126 บางรักน้อย, อำเภอเมืองนนทบุรี, นนทบุรี 11000, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 17:30 น.

โทรศัพท์: +66 2 156 9522

ผู้ชาย: บริการกำจัดแมลง

ใกล้ กำจัดปลวกแมลงสัตว์รบกวนไร้สารเคมี:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

15. สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย



สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย

ที่อยู่: 106 ถนนฉิมพลี, แขวง ฉิมพลี เขตตลิ่งชัน, กรุงเทพมหานคร 10170, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 17:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 448 7616

ผู้ชาย: สถานที่ราชการ

หน้าเว็บ: http://www.thaifert.com/

ใกล้ สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

16. บริษัท ที.เจ.ซี.เคมี จำกัด



บริษัท ที.เจ.ซี.เคมี จำกัด

ที่อยู่: 56/19-20 อาคารบิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 15, ถนน ทรัพย์, แขวง สี่พระยา เขตบางรัก, กรุงเทพมหานคร 10500 ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 17:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 235 2513

ผู้ชาย: สำนักงานของบริษัท

หน้าเว็บ: http://www.tjcchemical.com/

ใกล้ บริษัท ที.เจ.ซี.เคมี จำกัด:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

17. บริษัท คิวยีลด์ แอสโซซิเอท จำกัด



8 ความคิดเห็น
บริษัท คิวยีลด์ แอสโซซิเอท จำกัด

ที่อยู่: 715 ถ. หทัยราษฎร์, แขวง บางชัน เขตคลองสามวา, กรุงเทพมหานคร 10510, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 17:30 น.

โทรศัพท์: +66 2 548 7290

ผู้ชาย: บริษัท

หน้าเว็บ: http://www.qyield.com/

ใกล้ บริษัท คิวยีลด์ แอสโซซิเอท จำกัด:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

18. บริษัท เอพี-ไบโอเทค (ประเทศไทย) จำกัด



บริษัท เอพี-ไบโอเทค (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่: เลขที่ 15, 15 ซอย วิภาวดีรังสิต 56, แขวง ตลาดบางเขน เขต หลักสี่, กรุงเทพมหานคร 10210 ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 17:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 561 2487

ผู้ชาย: ผู้จำหน่ายปุ๋ย

หน้าเว็บ: http://www.ap-biotech.com/

ใกล้ บริษัท เอพี-ไบโอเทค (ประเทศไทย) จำกัด:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

19. บริษัท ไอ ซี พี ลัดดา จำกัด



3 ความคิดเห็น
บริษัท ไอ ซี พี ลัดดา จำกัด

ที่อยู่: ICP Building, 5th floor, ซอย สุรวงศ์, แขวง สี่พระยา เขตบางรัก, กรุงเทพมหานคร 10500 ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 17:30 น.

โทรศัพท์: +66 2 029 9888

ผู้ชาย: สำนักงานของบริษัท

หน้าเว็บ: http://www.icpladda.com/

ใกล้ บริษัท ไอ ซี พี ลัดดา จำกัด:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

20. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร



13 ความคิดเห็น
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ที่อยู่: ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถ.พหลโยธิน, กรุงเทพมหานคร 10900, ไทย

กำหนดการ: ใกล้ปิดแล้ว ⋅ 16:30 น. ⋅ เปิด 08:30 น. พฤ.

โทรศัพท์: +66 2 561 5006

ผู้ชาย: สถานที่ราชการ

หน้าเว็บ: http://www.oae.go.th/

ใกล้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ


เพิ่มความคิดเห็น ของ ร้านค้าควบคุมศัตรูพืช กรุงเทพฯ
ส่งความคิดเห็นเรียบร้อยแล้ว! เราจะตรวจสอบในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า