ดีที่สุด การประชุมเชิงปฏิบัติการเหล็กและภาพวาด กรุงเทพฯ ใกล้คุณ

เพิ่มธุรกิจของฉัน

1. องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

แสดงความคิดเห็น
7 ความคิดเห็น
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
ราคา
5
บริการ
5
ความเป็นมืออาชีพ
5
คุณภาพของผลิตภัณฑ์
5
บริการลูกค้า
5

ที่อยู่: 120 หมู่ 3, ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9, ถนนแจ้งวัฒนะ, ทุ่งสองห้อง หลักสี่, กรุงเทพมหานคร 10210, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 141 9790

ผู้ชาย: สถานที่ราชการ


หน้าเว็บ: http://www.tgo.or.th/2020/index.php/th/


ใกล้ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน):คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

2. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แสดงความคิดเห็น
28 ความคิดเห็น
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ราคา
5
บริการ
5
ความเป็นมืออาชีพ
5
คุณภาพของผลิตภัณฑ์
5
บริการลูกค้า
5

ที่อยู่: 60/1 ซอย พิบูลวัฒนา 7, แขวง สามเสนใน เขตพญาไท, กรุงเทพมหานคร 10400, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น.

โทรศัพท์: +66 2 265 6500

ผู้ชาย: สถานที่ราชการ


หน้าเว็บ: http://www.onep.go.th/


ใกล้ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

3. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

แสดงความคิดเห็น
3345 ความคิดเห็น
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ราคา
4.9
บริการ
4.8
ความเป็นมืออาชีพ
4.8
คุณภาพของผลิตภัณฑ์
4.8
บริการลูกค้า
4.8

ที่อยู่: 39 หมู่ที่ 3 ถนน เลียบคลองห้า, ตำบล คลองห้า อำเภอคลองหลวง, ปทุมธานี 12120, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 09:30 น.

โทรศัพท์: +66 2 577 9999

ผู้ชาย: สถานที่ท่องเที่ยว


หน้าเว็บ: http://www.nsm.or.th/


ใกล้ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

4. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แสดงความคิดเห็น
1430 ความคิดเห็น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ราคา
5
บริการ
5
ความเป็นมืออาชีพ
5
คุณภาพของผลิตภัณฑ์
5
บริการลูกค้า
5

ที่อยู่: 50 ถนน งามวงศ์วาน, แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร, กรุงเทพมหานคร 10900, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 579 0113

ผู้ชาย: มหาวิทยาลัยรัฐ


หน้าเว็บ: https://www.ku.ac.th/


ใกล้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

5. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

แสดงความคิดเห็น
22 ความคิดเห็น
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ราคา
4
บริการ
4
ความเป็นมืออาชีพ
4.1
คุณภาพของผลิตภัณฑ์
4
บริการลูกค้า
4

ที่อยู่: 99 ถนน วิสุทธิกษัตริย์, แขวง บางขุนพรหม เขตพระนคร, กรุงเทพมหานคร 10200, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น.

โทรศัพท์: +66 2 282 6584

ผู้ชาย: สถานที่ราชการ


หน้าเว็บ: http://www.ict.moi.go.th/


ใกล้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

6. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

แสดงความคิดเห็น
91 ความคิดเห็น
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ราคา
3.9
บริการ
3.8
ความเป็นมืออาชีพ
3.8
คุณภาพของผลิตภัณฑ์
3.8
บริการลูกค้า
3.8

ที่อยู่: 255, อาคาร 60 ปี กรม ประชาสงเคราะห์ ชั้น ถนน, 1 ถ. ราชวิถี, แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี, กรุงเทพมหานคร 10400 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 354 3388

ผู้ชาย: กระทรวงสังคมสงเคราะห์


หน้าเว็บ: http://dep.go.th/


ใกล้ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ